2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
6 տարեկան171451482528322446372481997717271
7 տարեկան19682113147291229122041743350481890116147
8 տարեկան16461780144881231414491280329571758315374
9 տարեկան18332005138261204515301281325201718915331
10 տարեկան17321776130561135614191082304211620714214
11 տարեկան215421856218517960375156269291440912520
12 տարեկան5544589302861669725664315661682814738
13 տարեկան1115971114171046363535026353451888516460
14 տարեկան15151411124931166242713973353251827917046
15 տարեկան179716347801907049024441296451450015145
16 տարեկան100011258098997750984798300961419615900
17 տարեկան98911371162513616273671261414753
18 տարեկան և բարձր918105419729181054
Ընդամենը1911316938192071651718525160621700715101167401482281916719164541474319904175382064318322130721416813989155551764119468386439200486185953