2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան32276149783227614978
7 տարեկան3464184231631147737423413583716956
8 տարեկան3920194030117137429293913496616073
9 տարեկան423421622840113057226510933490016312
10 տարեկան492425292559111866264812353316315630
11 տարեկան388919882425911312260011973074814497
12 տարեկան422121151112049071128051352662112157
13 տարեկան8073831751585421243254393075414364
14 տարեկան216610392186110638944344753347016152
15 տարեկան28281378159078540814039872687513905
16 տարեկան20781130162658752911743442746014226
17 տարեկան17459701805798531980210823
18 տարեկան և բարձր1836104518361045
Ընդամենը35740168203555116713350931624534254159773174514947311281466214527648730961147163712117455274281414526150137092901015242368708177118