2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան3462016092172823479216174
7 տարեկան2935156431530146723451571163482116399
8 տարեկան93433335171830636142114171841451353450816166
9 տարեկան13721987352718562993313670498193423419415815
10 տարեկան73104197733884201128914133316943022210313373115735
11 տարեկան211195923611039432047266661238411365172063212215124
12 տարեկան2141423713244104359718282542211873110244819994313061414365
13 տարեկան4212240152379938071960123185613957343822128712620412160
14 տարեկան1032144014364167992440186829163800138822231022833313775
15 տարեկան521361765122155671822871154678119722834522421152500012660
16 տարեկան11131211333717196841439812170169114689833572560613390
17 տարեկան211325220617101195514037661711092681868010110
18 տարեկան և բարձր21105101782742711114111666281361688
Ընդամենը37670177103527216565348331636034548160033369315707312831464830821145541466466063051614608252681295725982134752541613368359966172561