2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան35329163279038113542016366
7 տարեկան2901149833688157242471116643684817337
8 տարեկան95553081155931122144703281712183464716263
9 տարեկան81116573208165430817143614862273463516300
10 տարեկան321461546331221594298401361560627453953375315562
11 տարեկան381123157663541184428822131567573562273332215433
12 տարեկան1222010318133351218652650912275115653086733153314824
13 տարեկան21416432102209033181698252451175412435151225413019314127
14 տարեկան13211338153661523487180912240553774503703153562374911277
15 տարեկան632084416360157100848812448647581693981200882225511216
16 տարեկան421241234416191841343720146487707730636352356012171
17 տարեկան111311543115174701442795160458583177129469
18 տարեկան և բարձր112135535114992610334165894319321026
Ընդամենը38340178833699917386347511630534459162083426715851332331541231027145093034314285147726659216431105124516125732520913249359559171371