2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ աշակերտ աղջիկ տղա
6 տարեկան3743617317241112376771742920248
7 տարեկան267413933412415721372181371701729519875
8 տարեկան9050312315923283615323366160364151712519290
9 տարեկան159123673032155330470141924021933340451601418031
10 տարեկան11101133703059157530119140484782153116338311592617905
11 տարեկան311117830213031111637293271343275533431335191554417975
12 տարեկան4181218192853486182928350130568943723114329861536617620
13 տարեկան111043392571133312175126143121731166486174309401454016400
14 տարեկան31416365151896732631696246231157211555101377231294481393815510
15 տարեկան14311330122351123729190684904198717335512549419927987910048
16 տարեկան82156361230313466232812131641880033893211581079310365
17 տարեկան4292924018652711436001460777771587784287449
18 տարեկան և բարձր114113526699201554911076131405695710
Ընդամենը40219187713762717495364021713734233160703386715978336401561232695152453059614373299181413610488508720739106902397412378364398172972191426