2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան3766217477269116379311759320338
7 տարեկան2590141536072166954481982711391371831920818
8 տարեկան86402977153332890151855142384016365071701219495
9 տարեկան175113513097157231916148025222343312356981667619022
10 տարեկան2158151693084160429686138005682542718335331575317780
11 տարեկան1111931405731191612293341374074632425191333861575617630
12 տարեկան11522081787533351755286811315110534644417333181547217846
13 տարեկան113172197179823358175427660127231086500372511323521509517257
14 տարեկան111432414195893228171825647119741134556673362303071439015917
15 տարեկան21474391220267304915781653283921159534210101212041068910515
16 տարեկան1429238192841222136121881344060685835211746489448520
17 տարեկան831325220108545182681202563671272467146010
18 տարեկան և բարձր5413229587181334010405241307593714
Ընդամենը40360189373944918404366141703135711167233357315747334841586333068153573223215014301921421620034102631001249362013910515364868173006191862