2012-2013 ուս. տարում Պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան31591146793159114679
7 տարեկան3423182431077145447403413524016709
8 տարեկան3827189829594135159213903434215803
9 տարեկան413121172791312849224810893429216055
10 տարեկան484224972515411689258512083258115394
11 տարեկան386719772390011161257111853033814323
12 տարեկան416320841083647811105450332605311898
13 տարեկան7553581731884441219453473026714149
14 տարեկան213410282156810499910443243280615851
15 տարեկան28011371155038337780038162610413524
16 տարեկան19691074157828527876842062651913807
17 տարեկան16859431762396101930810553
18 տարեկան և բարձր1787102417871024
Ընդամենը35014165033490416442344651597333676157363126914755306481445314162632430506145053656317217265761373525267132862817814840361228173769