Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի2011-2012
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)2010-2011
2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2012-2013
2013-2014
2014-2015
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
այաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը2012-2013
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ) 2011-2012
2012-2013
2014-2015
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի2012-2013
2013-2014
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ամսական և աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի 2012-2013
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը2011-2012
2012-2013
2013-2014
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը2011-2012
2013-2014
2014-2015
2016-2017
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ)2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ) 2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչատնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի2011-2012
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի2011-2012
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի 2011-2012
2014-2015
Ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2010-2011
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2010-2011
Հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ ուղղվածության2010-2011
Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները2010-2011
Հայաստանում պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ աշակերտների թվաքանակի2010-2011
Պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանանկն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ) 2010-2011
Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների և ինտերնետին միացված հաստատությունների քանակը2010-2011
Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի2010-2011
Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի և հարկայնության 2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ)2013-2014
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2014-2015
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի2014-2015
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի և հարկայնության2014-2015
2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը2014-2015
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանա2014-2015
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի2014-2015
Հայաստանի քաղաքային հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2015-2016
2016-2017
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ)2015-2016
2016-2017
Ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի հարկայնության2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի ընդհանուր քանակի նկատմամբ)2016-2017
Սովորողներ
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության և սովորողների սեռի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի2011-2012
2012-2013
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2011-2012 ուս. տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) աշակերտների թվաքանակն ըստ պատճառների2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնական կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնական կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջնակարգ կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջնակարգ կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս)2011-2012
2012-2013
2013-2014
ուս.տարվա սկզբին սովորողների ներհոսքի պատկերը (այլ մարզերից և երկրներից)2012-2013
Դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ տարիքի և պատճառների2012-2013
Դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ պատճառների և դասարանների2012-2013
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների2012-2013
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2012-2013
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի2011-2012
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2011-2012
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից)2011-2012
2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների2011-2012
2010-2011 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ տարիքի և պատճառի2010-2011
2010-2011 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ պատճառի2010-2011
2010-2011 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ պատճառի և սեռի2010-2011
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2010-2011 ուս. տարվա շրջանավարտներ2010-2011
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2010-2011 ուս. տարվա շրջանավարտներ2010-2011
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2010-2011 ուս. տարվա շրջանավարտներ2010-2011
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2011-2012
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2011-2012
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2011-2012
Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2011-2012
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2010-2011
Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը Հայաստանի հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սեռերի2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սեռերի2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2010-2011
Աշակերտների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս)2010-2011
Աշակերտների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից)2010-2011
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների2010-2011
2016-2017
2009-2010 ուս.տարում դպրոցից դուրս եկած աշակերտների թվաքանակն ըստ տարիքի և պատճառի2009-2010
2009-2010 ուս.տարում դպրոցից դուրս եկած աշակերտների թվաքանակն ըստ պատճառի2009-2010
Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2009-2010 ուս. տարվա շրջանավարտներ2009-2010
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2009-2010 ուս. տարվա շրջանավարտներ2009-2010
Պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2010-2011
Պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2010-2011
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի2013-2014
2014-2015
Սովորողների արտահոսքը (Հայաստանից դուրս)2013-2014
2014-2015
Սովորողների ներհոսքը (այլ երկրներից)2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երկտարեցիների թվաքանակը ըստ դասարանների2013-2014
2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների2012-2013
2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների2012-2013
2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մարզերի և ըստ պատճառների2012-2013
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2012-2013
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2012-2013
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (12-րդ դասարան)2012-2013
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (12-րդ դասարան)2012-2013
Տարրական,միջին և ավագ աստիճաններում 2012-2013 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2012-2013
Տարրական,միջին և ավագ աստիճաններում 2012-2013 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2012-2013
Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2013-2014
2014-2015
2015-2016
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր)2014-2015
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից)2014-2015
Սովորողների ներհոսքը (այլ երկրներից)2014-2015
2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների2013-2014
2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների2013-2014
2013-2014 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների և մարզերի2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ2013-2014
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2013-2014
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2013-2014
Տարրական և միջին աստիճաններում 2013-2014 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2013-2014
Տարրական և միջին աստիճաններում 2013-2014 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2013-2014
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2015-2016
2016-2017
Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը2015-2016
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների2015-2016
Աղջիկների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների2015-2016
2016-2017
Սովորողների արտահոսքն այլ մարզեր2015-2016
Սովորողների արտահոսքը Հայաստանից դուրս2015-2016
Սովորողների ներհոսքն այլ մարզերից2015-2016
Սովորողների ներհոսքն այլ երկրներից2015-2016
2014-2015 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների2015-2016
2014-2015 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների2015-2016
2014-2015 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների և մարզերի2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2015-2016
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ2015-2016
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2015-2016
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ2015-2016
Տարրական և միջին աստիճաններում 2014-2015 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2015-2016
Տարրական և միջին աստիճաններում 2014-2015 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2015-2016
Տարրական և միջին աստիճաններում 2014-2015 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2015-2016
սովորողների արտահոսքը այլ մարզեր2016-2017
սովորողների արտահոսքը Հայաստանից դուրս2016-2017
սովորողների ներհոսքը այլ մարզերից2016-2017
սովորողների ներհոսքը այլ երկրներից2016-2017
դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների2016-2017
դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուս. տարվա շրջանավարտներ2016-2017
դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ պատճառների և մարզերի2016-2017
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուս. տարվա շրջանավարտներ2016-2017
Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուս. տարվա շրջանավարտներ2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Տարրական և միջին աստիճաններում 2015-2016 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2016-2017
Տարրական և միջին աստիճաններում 2015-2016 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2016-2017
Տարրական և միջին աստիճաններում 2015-2016 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2016-2017
Ուսուցիչներ
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2010-2011
2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ դասավանդվող առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը ըստ դասավանդվող առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Կանանց թվաքանակն ըստ դասավանդվող առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Կանանց թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ դասավանդվող առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում (ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ)2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ տարիքի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ատեստավորված և որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը2012-2013
Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2015-2016
2016-2017
Դասվարների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2015-2016
2016-2017
Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ տարիքի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակը2011-2012
2015-2016
Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանների2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2013-2014
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի2013-2014
2015-2016
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի2013-2014
2015-2016
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորված և տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը2013-2014
Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2013-2014
2014-2015
2015-2016
Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2013-2014
2014-2015
Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի2014-2015
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերապատրաստված, ատեստավորված և տարագարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը2014-2015
2015-2016 ուս.տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2015-2016
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի քաղաքների հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2015-2016
2016-2017
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորված և տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը2015-2016
Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2015-2016
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2016-2017
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների2012-2013
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2012-2013
Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2012-2013
Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը քաղաքային բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Քաղաքային բնակավայրերի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի ընդհանուրի նկատմամբ (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Ուսուցիչների թվաքանակը գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Գյուղական բնակավայրերի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի ընդհանուրի նկատմամբ (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի ընդհանուրի նկատմամբ (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2011-2012
2013-2014
2014-2015
Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2011-2012
Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2011-2012
2010-2011 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ տարիքի և պատճառի2010-2011
Կենսաթոշակային և մինչ կենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ2011-2012
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2010-2011
Պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2010-2011
Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2010-2011
Աղջիկների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների 2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանների2010-2011
Սովորողների բաշխվածությունը քաղաքային բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2013-2014
2014-2015
Սովորողների բաշխվածությունը գյուղական բնակավայրերում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի2013-2014
2014-2015
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի2014-2015
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի2015-2016
Երևան
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս)2011-2012
2012-2013
2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2012-2013
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ) 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների թվաքանակը2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների թվաքանակը Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների արտահոսքը (Հայաստանի մարզեր և Հայաստանից դուրս)2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Սովորողների ներհոսքը (Հայաստանի մարզերից և այլ երկրներից)2011-2012
2012-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակը Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների)2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչ կենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը ըստ վարչական շրջանների 2012-2013
2014-2015
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից)2011-2012
2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2011-2012
2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները2011-2012
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը2011-2012
2013-2014
2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների2011-2012
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2010-2011 ուս. տարվա շրջանավարտներ2010-2011
Ուսուցիչների թվաքանակը Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2011-2012
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների 2011-2012
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների 2011-2012
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչ կենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը ըստ վարչական շրջանների2011-2012
2015-2016
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը 2011-2012
2013-2014
2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի և հարկայնության 2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը2013-2014
2014-2015
2015-2016
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2012-2013
Տարրական և միջին աստիճաններում 2012-2013 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների2012-2013
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը 2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի և հարկայնության2014-2015
2015-2016
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2013-2014
Տարրական և միջին աստիճաններում 2013-2014 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների2013-2014
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը2014-2015
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների2014-2015
Ուսուցիչների թվաքանակը Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում2014-2015
Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների)2014-2015
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը 2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը2014-2015
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2015-2016
2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ (9-րդ դասարան)2015-2016
Տարրական և միջին աստիճաններում 2014-2015 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների2015-2016
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի2015-2016
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի2015-2016
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի2015-2016
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը2015-2016
2016-2017
Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը2015-2016
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի հարկայնության2009-2010
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի հարկայնության 2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ)2016-2017
Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ2011-2012
Տարրական և միջին աստիճաններում 2011-2012 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների2011-2012
Ամփոփ և դինամիկ աղյուսակներ, տեսակարար ցուցանիշներ
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների և դասարանների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակը2012-2013
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2006-2013 թվականներին2006-2013
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը2011-2012
2012-2013
2014-2015
Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին2007-2013
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին2007-2013
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին2007-2013
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին2007-2013
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին2007-2013
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2007-2013 թվականներին2007-2013
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2007-2013 թվականներին 2007-2013
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, դասարանների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակը2011-2012
Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2006-2012 թվականներին2006-2012
Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին2006-2012
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին2006-2012
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին2006-2012
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին2006-2012
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին2006-2012
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2006-2012 թվականներին2006-2012
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2006-2012 թվականներին2006-2012
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դասարանների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակը2013-2014
2015-2016
2016-2017
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերնետի առկայությունը2013-2014
2014-2015
2015-2016
Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2009-2014 թվականներին2009-2014
Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին2009-2014
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին2009-2014
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին2009-2014
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին2009-2014
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2009-2014 թվականներին2009-2014
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2009-2014 թվականներին2009-2014
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2009-2014 թվականներին2009-2014
Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դասարանների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակը2014-2015
Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2011-2015 թվականներին2011-2015
Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2015 թվականներին2011-2015
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2015 թվականներին2011-2015
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2015 թվականներին2011-2015
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2015 թվականներին2011-2015
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2015 թվականներին2011-2015
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2011-2015 թվականներին2011-2015
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2011-2015 թվականներին2011-2015
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2014 թվականներին2007-2014
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2012-2016 թվականներին2012-2016
Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2012-2016 թվականներին2012-2016
Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2012-2016 թվականներին2012-2016
Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2012-2016 թվականներին2012-2016
Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2012-2016 թվականներին2012-2016
Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2012-2016 թվականներին2012-2016
Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2012-2016 թվականներին2012-2016